Údaje povinně zveřejňované na internetových stránkách s.r.o.

Společnost s ručením omezeným dle §7 zákona č. 90/2012 Sb. má povinnost uvádět na internetových stránkách, pokud je společnost zřídila, údaje, které jsou povinné na všech obchodních listinách:

  • jméno
  • sídlo
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku
  • IČO

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, stanoví ještě další povinnosti

  •  §79 – údaj o existenci koncernu
  • § 91 – cena podílu při postupu podle § 89
  • § 290 – informace k prioritním dluhopisům
  • § 312 – zpráva o poskytnutí finanční asistence
  • § 358. § 362, § 406, § 407, § 425, §436 – informace tákající se konané valné hromady

Výše uvedené povinnosti se vztahují i na akciovou společnost.

Nenašli jste co Vás zajímá? Napište mi.
;