Ostatní služby

 • Daňová poradenství
 • Zastupování před úřady
 • Účetní poradenství
 • Jednorázové zpracování daňové evidence (výkazu o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů)
 • Jednorázové zpracování závěrky v účetnictví ve zkráceném a plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
 • Zpracování podkladů k žádostem o úvěr včetně podnikatelského záměru
 • Zpracování podkladů pro potřeby leasingu
 • Kontrolní činnost, rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • Ostatní služby související s podnikatelskou činností

V případě zájmu klienta poskytujeme tyto služby:

 • Zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • Zastupování klienta při kontrolách na finančním úřadě
 • Zpracování měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • Vypracování pracovních smluv a dohod
 • Vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • Sledování termínů povinných školení
Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem

Pošlete nám konkrétní dotaz nebo si domluvte konzultaci.