Průměrné ceny PHM pro cestovní náhrady OSVČ a zaměstnanci

Cestovní náhrady výpočet

Počítáme-li cestovní náhrady paušálem za kilometry, použijeme pro výpočet:

  • základní náhradu za použití auta
  • + náhrady za pohonné hmoty


Pokud uplatňujeme paušál na dopravu, nemůžeme uplatnit zároveň i základní náhradu za použití auta. Auto nesmí být vloženo do majetku, a to ani v minulosti a nesmí být nakoupeno formou leasingu.

Základní náhrada za použití vozidla – sazba

Základní náhrada je v roce 2019 u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč za 1 km jízdy.
Základní náhrada je v roce 2020 u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč za 1 km jízdy.


Náhrady za pohonné hmoty – průměrné ceny pohonných hmot 

Průměrné ceny PHM OSVČ Kč/litr od 1.1.2018 Kč/litr od 1.1.2018
benzin 95 oktanů 30,50 33,10
benzin 98 oktanů 32,80 37,10
nafta motorová 29,80 33,60

Použijeme-li ceny vyšší, musíme doložit doklady o jejich nákupu.

Průměrné ceny PHM zaměstnanci Kč/litr od 1.1.2019 Kč/litr od 1.1.2020
benzin 95 oktanů 33,10 30,00
benzin 98 oktanů 37,10 36,00
nafta motorová 33,60 31,80

LPG

Pro přestavené vozy použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu. Při přestavbě můžeme dostat k technickému průkazu dodatek, že při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15 %). Pokud tento dodatek není uveden v technickém průkazu není možné prokázat spotřebu, a proto se uplatní pouze základní náhrada.

Průměrná spotřeba

Vycházíme z hodnot v technickém průkaze – bere se jejich aritmetický průměr. Na to, jak určit průměrnou spotřebu ovšem existují i jiné názory.

Výdaje na auto – evidence, silniční daň

Druhým způsobem je uplatnit výdaje na auto podle skutečnosti. Ve stejné kapitole také info o deníku jízd apod.

Nenašli jste co Vás zajímá? Napište mi.
;